Montažno septička jama

Cijena: 6.460,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 3232 Kg
Širina: 112 cm
Dužina: 242 cm
Visina: 175 cm (ugrađena)

Montažno sabirna septička jama predviđena je za prihvat otpadnih voda iz domaćinstava. Sastoji se iz slijedećih dijelova: donji dio, srednji dio, gornji dio sa poklopcem (2 kom) i pregradne stjenke. Svi betonski dijelovi izrađeni su od armiranog, vodonepropusnog, vibriranog betona razreda tlačne čvrstoće C25/30. U svim dijelovima su ugrađene kuke za montažu. Svi spojevi elemenata radi vodonepropusnosti trebali bi biti brtvljen  građevinskim ljepilom. Ugradnja betonske AB jame montira se pomoću dizalice odnosno kamionskog krana.