Krušne peći Hobby

BMB krušne peći izrađene su od kalcij-aluminatnog cementa - Calucem ISTRA 50

Namjena isključivo za kućnu uporabu te podnosi temperaturu do 800°C
4.500,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 555 Kg
6.000,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 810 Kg
3.500,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 375 Kg
2.400,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 190 Kg